V našom zbore zohráva dôležitú úlohu biblické vzdelávanie detí. Deťom sa venujeme na našej Besiedke, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nášho zborového života. Deti spoznávajú základné biblické príbehy, spievajú piesne, majú rôzne tvorivé aktivity. Venujú sa im naše sestry Silvia Krajčíová, Hana Pokorná a Martina Tóthová. Besiedka je v nedeľu doobeda počas bohoslužieb (okrem prvej nedele v mesiaci).