Od vzniku nášho cirkevného zboru začali v našom zbore pracovať aj sestry. Pravdepodobne v žiadnom období jeho existencie v ňom nechýbala malá organizačná zložka, v začiatkoch nazývaná „sesterský krúžok“, či „sesterský krúžok Marta“, alebo jednoducho „sestry“. Ich práca bola často nenápadná a to v rôznych službách pri slávnostiach, pri návštevách starých a nemocných, pri upratovaní a v neskoršom období aj v nedeľnej besiedke. Aj v súčasnosti môžeme naše sestry vidieť pri spomínaných prácach, ale navyše majú aj svoje vlastné uvažovanie nad Božím slovom, pri ktorom rozoberajú rôzne praktické aspekty života. Náš zbor je známy aj tým, že v rôznych obdobiach jeho existencie pracovali sestry aj v staršovstve zboru. Veríme, že naše sestry budú aj naďalej hybnou silou nášho obecenstva a že Pán Boh bude ich prácu naďalej požehnávať. Náš zbor teraz nemá predsedníčkou sesterského odboru.

pk