Od samého počiatku zboru zohrával spev a hudba veľmi dôležitú úlohu a tak je tomu až doteraz. Bolo by možné spomenúť viaceré hudobné skupiny rôznych žánrov ktoré slúžili vlastne pri celom bohoslužobnom živote. Napríklad malý sláčikový orchester volynských bratov a sestier ktorý slúžil od príchodu našich českých členov zboru do prostredia našej obce. Potom tu v rôznom období slúžili tamburášsky orchester a dychová hudba a v novšom období nášho zboru niekoľko mládežníckych gitarových skupín.
Keďže toto je vlastne kapitola o zborovom spevokole, je potrebné spomenúť že práve prisťahovalci z Volyne boli tiež oduševnenými a popri tom aj kvalitnými spevákmi, ktorých viedol brat Emil Vintr. Neskôr sa nácviku spevokolu venovali aj ďalší bratia a sestry, ako napríklad manželka brata kazateľa Marku, sestra Anna Marková, alebo bratia Gustáv Kochol a Vladimír Kochol. Po svojom príchode z Tekovských Lužian sa spevokolu venoval brat Pavel Kohút. Dnes je dirigentkou spevokolu sestra Ľudmila Šramová. Spevokol v celej svojej histórii slúžil najmä pri rôznych zborových príležitostiach a slávnostiach, ale rovnako aj pri svadobných príležitostiach, krstoch, či pohreboch. Po zmene režimu v roku 1989 nastalo obdobie kedy mohol náš spevokol slúžiť aj vo verejných priestoroch našej, ale aj okolitých obcí. Aj keď v poslednom období zaznamenávame odchod staršej generácie z nášho spevokolu, naši mládežníci sa ani v tomto smere nenechajú zahanbiť. Keďže väčšina našich mládežníkov absolvovala rôzne hudobné školy v okolí, nachádzajú svoje uplatnenie v rôznych mládežníckych spevokoloch – napríklad v bratislavskom mládežníckom spevokole, v slovenskom JAS-e a v českom JAS-e II. Hudba a spev sú takto neodmysliteľnou súčasťou nášho zborového života.
V tomto čase sa spevokol stretáva k nácvikom príležitostne.

Vianočný koncert 2009  
 
Koncert v Domove dôchodcov 2008