Besiedka

V našom zbore zohráva dôležitú úlohu biblické vzdelávanie detí. Deťom sa venujeme na našej Besiedke, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nášho zborového života. Deti spoznávajú základné biblické príbehy, spievajú piesne, majú rôzne tvorivé aktivity. Venujú sa im naše sestry Silvia Krajčíová, Hana Pokorná a Martina Tóthová. Besiadka je v nedeľu doobeda počas bohoslužieb (okrem prvej nedele v mesiaci).

 

 

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk