COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
február 2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 20.02.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 24.02.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 27.02.2019
marec 2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 03.03.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 06.03.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 10.03.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 13.03.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 17.03.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 20.03.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 24.03.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 27.03.2019
Výročné zborové zhromaždenie Modlitebňa BJB Miloslavov 31.03.2019
apríl 2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 03.04.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 07.04.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 10.04.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 14.04.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 17.04.2019

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk