COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
september 2018
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 26.09.2018
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 30.09.2018
október 2018
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 03.10.2018
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 07.10.2018
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 10.10.2018
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 14.10.2018
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 17.10.2018

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk