COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
december 2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 17.12.2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 24.12.2017
Bohoslužby-1. sviatok vianočný Modlitebňa BJB Miloslavov 25.12.2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 31.12.2017
Záver roka-Večer modlitieb a chvál Modlitebňa BJB Miloslavov 31.12.2017
január 2018
Bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 01.01.2018
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 07.01.2018

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslava

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Copyright © 2017 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk