COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
august 2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 23.08.2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 27.08.2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 30.08.2017
september 2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 03.09.2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 06.09.2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 10.09.2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 13.09.2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 17.09.2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 20.09.2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 24.09.2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 27.09.2017
október 2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 01.10.2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 04.10.2017
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 08.10.2017
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 11.10.2017

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslava

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Copyright © 2017 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk