COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
december 2018
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 19.12.2018
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 23.12.2018
1. sviatok vianočný - bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 25.12.2018
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 30.12.2018
Záver roka - bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 31.12.2018
január 2019
Začiatok roka - bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 01.01.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 06.01.2019

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk