Tlač

Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov

Názov podujatia Miesto Dátum
december 2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 11.12.2019
Nedeľné bohoslužby-3. adventná nedeľa Modlitebňa BJB Miloslavov 15.12.2019
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 18.12.2019
Nedeľné bohoslužby-4. adventná nedeľa Modlitebňa BJB Miloslavov 22.12.2019
1. sviatok vianočný Modlitebňa BJB Miloslavov 25.12.2019
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 29.12.2019
Záver roka Modlitebňa BJB Miloslavov 31.12.2019
január 2020
Začiatok roka Modlitebňa BJB Miloslavov 01.01.2020
Nedeľné bohoslužby Modlitebňa BJB Miloslavov 05.01.2020
Biblická hodina Modlitebňa BJB Miloslavov 08.01.2020