Práca sestier

Od vzniku nášho cirkevného zboru začali v našom zbore pracovať aj sestry. Pravdepodobne v žiadnom období jeho existencie v ňom nechýbala malá organizačná zložka, v začiatkoch nazývaná "sesterský krúžok", či "sesterský krúžok Marta", alebo jednoducho "sestry". Ich práca bola často nenápadná a to v rôznych službách pri slávnostiach, pri návštevách starých a nemocných, pri upratovaní a v neskoršom období aj v nedeľnej besiedke. Aj v súčasnosti môžeme naše sestry vidieť pri spomínaných prácach, ale navyše majú aj svoje vlastné uvažovanie nad Božím slovom, pri ktorom rozoberajú rôzne praktické aspekty života. Náš zbor je známy aj tým, že v rôznych obdobiach jeho existencie pracovali sestry aj v staršovstve zboru. Veríme, že naše sestry budú aj naďalej hybnou silou nášho obecenstva a že Pán Boh bude ich prácu naďalej požehnávať. Náš zbor teraz nemá predsedníčkou sesterského odboru.

pk

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk