Spevokol

Od samého počiatku zboru zohrával spev a hudba veľmi dôležitú úlohu a tak je tomu až doteraz. Bolo by možné spomenúť viaceré hudobné skupiny rôznych žánrov ktoré slúžili vlastne pri celom bohoslužobnom živote. Napríklad malý sláčikový orchester volynských bratov a sestier ktorý slúžil od príchodu našich českých členov zboru do prostredia našej obce. Potom tu v rôznom období slúžili tamburášsky orchester a dychová hudba a v novšom období nášho zboru niekoľko mládežníckych gitarových skupín.
Keďže toto je vlastne kapitola o zborovom spevokole, je potrebné spomenúť že práve prisťahovalci z Volyne boli tiež oduševnenými a popri tom aj kvalitnými spevákmi, ktorých viedol brat Emil Vintr. Neskôr sa nácviku spevokolu venovali aj ďalší bratia a sestry, ako napríklad manželka brata kazateľa Marku, sestra Anna Marková, alebo bratia Gustáv Kochol a Vladimír Kochol. Po svojom príchode z Tekovských Lužian sa spevokolu venoval brat Pavel Kohút. Dnes je dirigentkou spevokolu sestra Ľudmila Šramová. Spevokol v celej svojej histórii slúžil najmä pri rôznych zborových príležitostiach a slávnostiach, ale rovnako aj pri svadobných príležitostiach, krstoch, či pohreboch. Po zmene režimu v roku 1989 nastalo obdobie kedy mohol náš spevokol slúžiť aj vo verejných priestoroch našej, ale aj okolitých obcí. Aj keď v poslednom období zaznamenávame odchod staršej generácie z nášho spevokolu, naši mládežníci sa ani v tomto smere nenechajú zahanbiť. Keďže väčšina našich mládežníkov absolvovala rôzne hudobné školy v okolí, nachádzajú svoje uplatnenie v rôznych mládežníckych spevokoloch - napríklad v bratislavskom mládežníckom spevokole, v slovenskom JAS-e a v českom JAS-e II. Hudba a spev sú takto neodmysliteľnou súčasťou nášho zborového života.

Vianočný koncert 2009

 

 

Koncert v Domove dôchodcov 2008

 

 
   

 

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslava

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Copyright © 2017 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk