V našej modlitebni v Miloslavove nedeľné doobedňajšie bohoslužby 20.1.2019 nebudú.

Zúčastníme sa na ústredných Ekumenických Službách Božích,
ktoré sa budú konať v nedeľu 20. 1. 2019 o 10. hodine v kostole ECAV v Dunajskej Lužnej.

Bohoslužby usporiadalo predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví SR.

 

Verš zboru na rok 2019:
Potom zase prehovoril k nim Ježiš:
Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme,
ale bude mať svetlo života.
Ján 8,12

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk