• Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
  • Biblická hodina – streda 19:00
  • Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
  • Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:45
    (okrem prvej nedele v mesiaci)
  • Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)