Chlieb náš každodenný

 

Výber dňa:
Vyber dátum

Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
„Chlieb náš každodenný – Biblické úvahy na každý deň“.
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny