Pravidelné stretnutia

Z nášho cirkevného zboru:

  • Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
  • Biblická hodina – streda 19:00
  • Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
  • Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:45 (okrem prvej nedele v mesiaci)
  • Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)
  • Podrobný program bohoslužieb nájdete v časti Kalendár

Podrobný program bohoslužieb s rozpisom slúžiacich – pozri Program

Aktivity BJB na Slovensku:

Ďalšie aktivity zboru:

  • Presné termíny a miesta budú včas oznámené aj prostredníctvom tejto stránky.