Informácie o zbore

Adresa:

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Centrálna ulica 246/140
90042 Miloslavov

Identifikačné číslo:

IČO: 31808964
DIČ: 2022048688

Kazateľ:

Mgr. Miroslav Tóth
Centrálna ulica 247/138, 90042 Miloslavov
tel.: 0902 677 845

E-mail:

miloslavov@baptist.sk

Naše stretnutia – verejné bohoslužby:

Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
Biblická hodina – streda 19:00
Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)

 

GPS: S 48.103004° x V 17.299924°
Centrálna ulica 246/140
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

Bankové spojenie:

Zbor financuje svoju prevádzku z vlastných zdrojov. Na zabezpečenie financovania sa vykonávajú dobrovoľné zbierky počas bohoslužieb.

Zbierky a dary sa používajú najmä na tieto oblasti:
– Misijné aktivity a rôzne projekty
– Prevádzka zboru, režijné náklady, opravy a údržba zborových budov a areálu
– Podpora kazateľa zboru
– Členovia zboru platia aj príspevok na fondy BJB požitý na celkovú činnosť BJB a príspevok na celocirkevných pracovníkov.

Dary a príspevky je tiež možné poskytnúť aj bankovým prevodom na účet zboru.

Tatra banka
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2107 3025
BIC: TATRSKBX
Mena: EUR

V prípade, že chcete prispieť na konkrétny účel, použite nasledovný variabilný symbol, prípadne vyplňte informáciu pre príjemcu.

Variabilné symboly:
111 – Dar na prevádzku zboru
222 – Dar na misiu
333 – Dar na podporu kazateľa
444 – Odvody na fondy BJB (do informácie pre príjemcu uveďte meno člena za ktorého je platba)

Platobné QR kódy PAY by square pre načítanie pri prevode v mobilnej aplikácii banky.
Kód obsahuje informácie potrebné na uskutočnenie bankového prevodu bez nutnosti prepisovania dát.
Po kliknutí na obrázok je možné obrázok zväčšiť.

       

V prípade daru na konkrétny účel v hotovosti na bohoslužbách je možné informáciu uviesť pokladníčke zboru.

 

Fotografia zboru:


Pohľad na modlitebňu (2016)

Pohľad na modlitebňu (2016)

Kazateľ: Mgr. Miroslav Tóth

Kazateľ: Mgr. Miroslav Tóth

Pohľad na modlitebňu (2008)

Pohľad na modlitebňu (2008)

Inštalácia kazateľa v Miloslavove (3.augusta 2008)

Perokresba – Maroš Kešjar

Interiér modlitebne – autor kríža ak.soch. Juraj Hovorka – (Slávnosť kríža 7.5.2000)

Interiér modlitebne – interiér, navrhla autorská dvojica Ing. arch. Virgol Droppa a Ing. arch. Viktória Cvengrošová (1999)

Spevokol

Mládež

Vďakyvzdanie v zbore (2003)

Vďakyvzdanie v zbore (2003)