Informácie o zbore

Adresa:

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Centrálna ulica 246/140
90042 Miloslavov

Identifikačné číslo:

IČO: 31808964
DIČ: 2022048688

Kazateľ:

Mgr. Miroslav Tóth
Centrálna ulica 247/138, 90042 Miloslavov
tel.: 0902 677 845

E-mail:

miloslavov@baptist.sk

Naše stretnutia – verejné bohoslužby:

Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
Biblická hodina – streda 19:00
Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)

 

GPS: S 48.103004° x V 17.299924°
Centrálna ulica 246/140
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze   Navigácia Google   Navigácia iOS Apple

Bankové spojenie:

Tatra banka
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2107 3025
BIC (SWIFT) kód Tatra banky: TATRSKBX

Variabilné symboly:
111
– Prevádzka zboru
222 – Misia
333 – Podpora kazateľa
444 – Odvody na fondy
777 – Bez udania účelu


Pohľad na modlitebňu (2016)

Pohľad na modlitebňu (2016)

Kazateľ: Mgr. Miroslav Tóth

Kazateľ: Mgr. Miroslav Tóth

Pohľad na modlitebňu (2008)

Pohľad na modlitebňu (2008)

Inštalácia kazateľa v Miloslavove (3.augusta 2008)

Perokresba – Maroš Kešjar

Interiér modlitebne – autor kríža ak.soch. Juraj Hovorka – (Slávnosť kríža 7.5.2000)

Interiér modlitebne – interiér, navrhla autorská dvojica Ing. arch. Virgol Droppa a Ing. arch. Viktória Cvengrošová (1999)

Spevokol

Mládež

Vďakyvzdanie v zbore (2003)

Vďakyvzdanie v zbore (2003)