Členovia staršovstva zboru BJB Miloslavov:

Mgr. Miroslav Tóth – kazateľ
Ing. Benjamín Krajčí
Daniel Matušek najml.
Robert Pokorný – predseda staršovstva