Od vzniku nášho cirkevného zboru začali v našom zbore pracovať aj sestry. Pravdepodobne v žiadnom období jeho existencie v ňom nechýbala malá organizačná zložka, v začiatkoch nazývaná „sesterský krúžok“, či „sesterský krúžok Marta“, alebo jednoducho „sestry“. Ich práca bola často nenápadná a to v rôznych službách pri slávnostiach, pri návštevách starých a nemocných, pri upratovaní a v neskoršom období aj v nedeľnej besiedke. Aj v súčasnosti môžeme naše sestry vidieť pri spomínaných prácach, ale navyše majú aj svoje vlastné stretnutia a uvažovanie nad Božím slovom, pri ktorom rozoberajú rôzne praktické aspekty života. V našom zbore v rôznych obdobiach jeho existencie pracovali sestry aj v staršovstve zboru. Veríme, že naše sestry budú aj naďalej hybnou silou nášho obecenstva a že Pán Boh bude ich prácu naďalej požehnávať.

Službu sestier vedie sestra Martina Tóthová.