Pracovníci v zbore Miloslavov

Karel Vaculík v čase vzniku bol kazateľom zboru Miloslavov, nejaký čas v Miloslavove aj pôsobil, aj býval  
Juraj Stanko mal najväčši podiel na založení zboru…  
Michal Marko bol prvým oficiálnym kazateľom zboru  
Ján Kešjar bol druhým a dlhodobým kazateľom zboru  
Vlastimil Pospíšil bol tretím kazateľom zboru  
Július Stupka bol štvrtým kazateľom zboru  
Juraj Pribula bol piatym kazateľom zboru  
Miroslav Tóth je šiestym kazateľom zboru

Z Miloslavova vyšli aj ďalší kazatelia

Michal Kešjar vyšiel z prostredia zboru, nebol jeho kazateľom, ale v ňom slúžieval, patril medzi predsedov BJB, určitý čas býval v Miloslavove  
Juraj Kohút vyšiel z prostredia zboru, nebol jeho kazateľom, ale v ňom slúžieval, patril medzi predsedov BJB, určitý čas býval v Miloslavove  
Pavol Kondač nebol jeho kazateľom, ale v ňom slúžieva, patril medzi predsedov BJB, na dôchodku býva v Miloslavove  

Iné funkcie zastávané pracovníkmi (najmä v novodobej histórii zboru…):

Juraj Pribula (Predseda evanjelizačnej komisie BJB v ČSSR a ČSFR; tajomník Rady BJB v SR (1991-1996))
 

V Miloslavove žili a žijú ďalší pracovníci na Božom kráľovstve (pracujúci v rôznych oblastiach duchovnej práce…):

Vladimír Krajčí (Tajomník slovenskej rady BJB v ČSR)
Elena Pribulová (Pracovníčka Trans World Radio Slovakia; dlhoročná členka výboru sestier v ČSSR, ČSFR, ČR a SR (od r.1995 predsedkyňa))
Vladimír Malý (predseda volebnej komisie BJB)
Milan Krajčí (člen volebnej komisie BJB)
Edita Malá (predsedníčka Diakonie BJB)
Magda Kohútová (členka revíznej komisie BJB, TWR Slovakia a združenia Ježiš pre každého; členka výchovného odboru BJB)
Pavel Kopčok (Predseda združenia Ježiš pre každého v SR; predseda historickej komisie BJB; člen misijného odboru BJB; tajomník Evanjelickej aliancie v SR (1994-1998); člen Rady BJB za západnú oblasť; pracovník Trans World Radio Europe)
Miroslava Kopčoková (pracovala v Detskej misie – 1998; pracovníčka Trans World Radio Europe)
Robert Pokorný (manažér spevokolu JAS)
Milan Matušek (vedúci skupiny El Roi)
Ivan Malý (vedúci skupiny Postmen, pracoval pre Študentský hlas pre Krista)