Pozvanie

Pozvanie

Srdečne Vás pozývame na naše pravidelné bohoslužby do nášho kresťanského spoločenstva v Miloslavove. Sme obyčajní ľudia, ktorí z Božej milosti veria v Boha, ktorý z lásky k človeku poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby zaplatil za naše hriechy a my sme tak skrze vieru v Neho získali večný život. Náš cirkevný zbor je súčasťou Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike, ktorá je štátom registrovanou cirkvou.

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby

 • Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
 • Biblická hodina – streda 19:00
 • Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
 • Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:45
  (okrem prvej nedele v mesiaci)
 • Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)
 • Kde nás nájdete

  Kde nás nájdete

  Centrálna ulica 246/140
  Obec Miloslavov časť Miloslavov

  Navigácia Waze
  Navigácia Google
  Navigácia iOS Apple

  Bratia a sestry, priatelia, milí návštevníci našich bohoslužieb,

  je nám to úprimne ľúto, no na základe aktuálnej epidemiologickej situácie
  a na základe odporúčania Rady BJB na Slovensku
  (List s povzbudením k Vianočným sviatkom Predseda a Podpredseda Rady BJB v SR)
  sme sa ako staršovstvo zboru BJB Miloslavov rozhodli od pondelka, 21.12.2020 do odvolania vstúpiť do dobrovoľného „lockdownu“.

  Bohoslužby nebudú a modlitebňa bude uzatvorená do odvolania.

  Vedie nás k tomu zodpovednosť a láska voči Vám všetkým.
  Prijmite preto, prosím, toto rozhodnutie s láskou a pochopením.
  Samozrejme, že tak ako v predchádzajúcich obdobiach, kedy sme sa nemohli stretávať, aj teraz sa budeme snažiť využívať príležitosti, ktoré nám poskytuje dnešná doba. Či už to budú pozvania k sviatočným a nedeľným kázňam formou videa na YouTube, o ktorých budete vopred informovaní, rovnako tak, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach.
  Tiež sa budeme chcieť vrátiť k nášmu spoločnému modlitebno-zdielaciemu spoločenstvu, či stretnutiu dorastu prostredníctvom ZOOMu, o termínoch týchto stretnutí budete tiež vopred informovaní a prídu Vám vopred prihlasovacie údaje.
  Prosíme Vás, dávajte si na seba pozor, nevystavujte sa zbytočnému riziku, dodržiavajme nariadenia odborníkov a modlime sa za všetkých chorých, ako aj za preťažených zdravotníkov.
  Ďalej budeme obozretne sledovať zmeny a nariadenia štátnych orgánov a o možnosti mať opätovne spustené bohoslužby Vás budeme všetkých obratom informovať.

  Prajeme požehnaný Vianočný čas.
  „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého“ (R 15,13)

  Za staršovstvo zboru BJB v Miloslavove
  kazateľ zboru BJB Miloslavov
  Miroslav Tóth

  List – BJB Miloslavov – 19.12.2020 – PDF

  Verš zboru na rok 2021

  Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

  Ján 11,25