Pozvanie

Pozvanie

Srdečne Vás pozývame na naše pravidelné bohoslužby do nášho kresťanského spoločenstva v Miloslavove. Sme obyčajní ľudia, ktorí z Božej milosti veria v Boha, ktorý z lásky k človeku poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby zaplatil za naše hriechy a my sme tak skrze vieru v Neho získali večný život. Náš cirkevný zbor je súčasťou Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike, ktorá je štátom registrovanou cirkvou.

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby

 • Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
 • Biblická hodina – streda 19:00
 • Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
 • Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:45
  (okrem prvej nedele v mesiaci)
 • Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)
 • Kde nás nájdete

  Kde nás nájdete

  Centrálna ulica 246/140
  Obec Miloslavov časť Miloslavov

  Navigácia Waze
  Navigácia Google
  Navigácia iOS Apple

  Bratia a sestry, priatelia, milí návštevníci našich bohoslužieb,

  naše bohoslužby sa až do odvolania ešte stále konajú iba online.

  V prípade záujmu o bližšie informácie prosím kontaktujte kazateľa zboru.

  Za staršovstvo zboru BJB v Miloslavove
  kazateľ zboru BJB Miloslavov
  Miroslav Tóth

  Verš zboru na rok 2021

  Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

  Ján 11,25