Pozvanie

Pozvanie

Srdečne Vás pozývame na naše pravidelné bohoslužby do nášho kresťanského spoločenstva v Miloslavove. Sme obyčajní ľudia, ktorí z Božej milosti veria v Boha, ktorý z lásky k človeku poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby zaplatil za naše hriechy a my sme tak skrze vieru v Neho získali večný život. Náš cirkevný zbor je súčasťou Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike, ktorá je štátom registrovanou cirkvou.

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby

 • Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
 • Biblická hodina – streda 19:00
 • Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
 • Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:45
  (okrem prvej nedele v mesiaci)
 • Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)
 • Kde nás nájdete

  Kde nás nájdete

  Centrálna č.d. 246
  Obec Miloslavov časť Miloslavov

  Navigácia Waze
  Navigácia Google
  Navigácia iOS Apple

  Milí bratia a sestry, milí návštevníci našich bohoslužieb,
  nakoľko sa situácia ohľadom koronavírusu zatiaľ nemení a teda stále sú v platnosti aj nariadenia ohľadom obmedzenia organizovať a usporadúvať hromadné podujatia,
  na základe rozhodnutia staršovstva zboru BJB v Miloslavove
  sú bohoslužby v našej modlitebni zrušené až do odvolania.

  Zrušené sú všetky hromadné aktivity, vrátane bohoslužieb, biblických vyučovaní a stretnutí besiedky, dorastu či skupiniek.

  Bohoslužby nebudú a modlitebňa bude uzatvorená.

  Ďalej budeme obozretne sledovať zmeny a nariadenia štátnych orgánov a budeme informovať o možnosti znovu mať bohoslužby.

  Prosíme, modlime sa spolu aj za túto situáciu v štáte a vo svete.

  Ďakujeme za porozumenie a Vašu ústretovosť
  Staršovstvo zboru BJB v Miloslavove

  Verš zboru na rok 2020

  Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu; spomôž mi pre svoju milosť.

  Žalm 6,5