Pozvanie

Pozvanie

Srdečne Vás pozývame na naše pravidelné bohoslužby do nášho kresťanského spoločenstva v Miloslavove. Sme obyčajní ľudia, ktorí z Božej milosti veria v Boha, ktorý z lásky k človeku poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby zaplatil za naše hriechy a my sme tak skrze vieru v Neho získali večný život. Náš cirkevný zbor je súčasťou Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike, ktorá je štátom registrovanou cirkvou.

Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby

 • Nedeľné bohoslužby – nedeľa 9:45
 • Biblická hodina – streda 19:00
 • Modlitebné stretnutia v stredu po Biblickej hodine
 • Nedeľná besiedka – nedeľa 9:45-10:45
  (okrem prvej nedele v mesiaci)
 • Dorast – piatok 18:00 (príležitostne)
 • Kde nás nájdete

  Kde nás nájdete

  Centrálna ulica 246/140
  Obec Miloslavov časť Miloslavov

  Navigácia Waze
  Navigácia Google
  Navigácia iOS Apple

  Milí bratia a milé sestry, priatelia,
  s radosťou vám oznamujem, že sa opäť zmenili opatrenia a pre náš okres platí, že
  počet osôb v budove zhromaždenia je určený obmedzením max. 50 percent kapacity, čo je momentálne 70 osôb.

  Preto nateraz už nie je potrebné nahlásiť svoju účasť.

  Prosíme Vás o rešpektovanie platných nariadení. ako aj rešpektovanie ľudí, ktorí budú mať na starosti organizáciu bohoslužby.

  – Vstup do zhromaždenia je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  – Pri vchode do budovy aplikovať dezinfekciu rúk,
  – Zakazuje sa podávanie rúk,
  – Ak máte nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosím, zostaňte doma,

  Zdieľajte prosím tieto informácie aj s vašimi rodinnými príslušníkmi, rodičmi a starými rodičmi, ktorí nemajú prístup k internetu.

  Pozývam vás na biblickú hodinu v Stredu a našu pravidelnú bohoslužbu v Nedeľu. Teším sa na spoločné stretnutie.

  Za staršovstvo zboru BJB v Miloslavove
  kazateľ zboru BJB Miloslavov
  Miroslav Tóth

  Verš zboru na rok 2021

  Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

  Ján 11,25