Zmysel a cieľ našej existencie

My, znovuzrodení kresťania „kristovci“,
ktorí sa usilujeme spravovať svoje životy podľa zásad Božieho slova,
chceme v prvom rade uznať a osláviť zvrchovaného Boha
za záchrancu našich životov.

Je to úžasná Božia milosť,
ale aj veľká radosť a skutočné naplnenie zmyslu našich životov,
že smieme byť tými, ktorým Boh umožnil stať sa Božími deťmi
a od ktorých očakáva,
že sa budeme podľa svojho obdarovania podieľať
na šírení evanjelia a na výchove učeníkov
vo svojej rodine, alebo v našom cirkevnom zbore i okolí
a takto umožníme záchranu hynúceho hriešneho človeka.