Kazatelia a pracovníci zboru

Pracovníci v zbore Miloslavov

Karel Vaculík v čase vzniku bol kazateľom zboru Miloslavov, nejaký čas v Miloslavove aj pôsobil, aj býval

 

Juraj Stanko mal najväčši podiel na založení zboru...

 

Michal Marko bol prvým oficiálnym kazateľom zboru

 

Ján Kešjar bol druhým a dlhodobým kazateľom zboru

 

Vlastimil Pospíšil bol tretím kazateľom zboru

 

Július Stupka bol štvrtým kazateľom zboru

 

Juraj Pribula bol piatym kazateľom zboru

 

 

Z Miloslavova vyšli aj ďalší kazatelia

Michal Kešjar vyšiel z prostredia zboru, nebol jeho kazateľom, ale v ňom slúžieval, patril medzi predsedov BJB, určitý čas býval v Miloslavove

 

Juraj Kohút vyšiel z prostredia zboru, nebol jeho kazateľom, ale v ňom slúžieval, patril medzi predsedov BJB, určitý čas býval v Miloslavove

 

Pavol Kondač nebol jeho kazateľom, ale v ňom slúžieva, patril medzi predsedov BJB, na dôchodku býva v Miloslavove

 

 

Iné funkcie zastávané pracovníkmi (najmä v novodobej histórii zboru...):

Juraj Pribula (Predseda evanjelizačnej komisie BJB v ČSSR a ČSFR; tajomník Rady BJB v SR (1991-1996))

 

 

V Miloslavove žili a žijú ďalší pracovníci na Božom kráľovstve (pracujúci v rôznych oblastiach duchovnej práce...):

Vladimír Krajčí (Tajomník slovenskej rady BJB v ČSR)

Elena Pribulová (Pracovníčka Trans World Radio Slovakia; dlhoročná členka výboru sestier v ČSSR, ČSFR, ČR a SR (od r.1995 predsedkyňa))

Vladimír Malý (predseda volebnej komisie BJB)

Milan Krajčí (člen volebnej komisie BJB)

Edita Malá (predsedníčka Diakonie BJB)

Magda Kohútová (členka revíznej komisie BJB, TWR Slovakia a združenia Ježiš pre každého; členka výchovného odboru BJB)

Pavel Kopčok (Predseda združenia Ježiš pre každého v SR; predseda historickej komisie BJB; člen misijného odboru BJB; tajomník Evanjelickej aliancie v SR (1994-1998); člen Rady BJB za západnú oblasť; pracovník Trans World Radio Europe)

Miroslava Kopčoková (pracovala v Detskej misie - 1998; pracovníčka Trans World Radio Europe)

Robert Pokorný (manažér spevokolu JAS)

Milan Matušek (vedúci skupiny El Roi)

Ivan Malý (vedúci skupiny Postmen, pracoval pre Študentský hlas pre Krista)

 

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk