Vízia zboru

Zmysel a cieľ našej existencie

My, znovuzrodení kresťania "kristovci",
ktorí sa usilujeme spravovať svoje životy podľa zásad Božieho slova,
chceme v prvom rade uznať a osláviť zvrchovaného Boha
za záchrancu našich životov.

Je to úžasná Božia milosť,
ale aj veľká radosť a skutočné naplnenie zmyslu našich životov,
že smieme byť tými, ktorým Boh umožnil stať sa Božími deťmi
a od ktorých očakáva,
že sa budeme podľa svojho obdarovania podieľať
na šírení evanjelia a na výchove učeníkov
vo svojej rodine, alebo v našom cirkevnom zbore i okolí
a takto umožníme záchranu hynúceho hriešneho človeka.

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslavov

Navigácia Waze
Navigácia Google
Navigácia iOS Apple

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Adresa

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk