Vízia zboru

Zmysel a cieľ našej existencie

My, znovuzrodení kresťania "kristovci",
ktorí sa usilujeme spravovať svoje životy podľa zásad Božieho slova,
chceme v prvom rade uznať a osláviť zvrchovaného Boha
za záchrancu našich životov.

Je to úžasná Božia milosť,
ale aj veľká radosť a skutočné naplnenie zmyslu našich životov,
že smieme byť tými, ktorým Boh umožnil stať sa Božími deťmi
a od ktorých očakáva,
že sa budeme podľa svojho obdarovania podieľať
na šírení evanjelia a na výchove učeníkov
vo svojej rodine, alebo v našom cirkevnom zbore i okolí
a takto umožníme záchranu hynúceho hriešneho človeka.

Najbližšie aktivity

Kde nás nájdete

Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
900 42 Miloslavov

Lipové námestie č.d. 246
Obec Miloslavov časť Miloslava

Pravidelné bohoslužby

Nedeľné bohoslužby - nedeľa 9:45
Biblická hodina - streda 19:00
Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
Nedeľná besiedka - nedeľa od 9:45-10:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)

Copyright © 2017 Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov. Všetky práva vyhradené. Webmasters: miloslavov@baptist.sk